Ponzi skeem

Ponzi skeem põhineb investeerimisprogrammidel, kus lubatakse head kasumit majanduslikust tulu toovast tegevusest, kuid tegelikkuses makstakse eelmistele investoritele järgmiste investorite rahadega ning tegelik majanduslik tulu puudub või on tunduvalt väiksem, kui lubati. Lõppude lõpuks saab raha otsa ja kaotajateks jäävad viimased investorid.

Ülesehitus

Skeem tugineb enamasti tõelisele ärile, mille tegelik väärtus on ülepaisutatud. Kergesti rikastuda soovivad investorid teevad sissemakseid ning saavad alguses ’’dividende’’. Kuid tegelikult makstakse neile tagasi osa sissemaksetest (vähemalt algselt). See julgustab omakorda investoreid investeerima üha rohkem, et saada tulu rohkem. ’’Dividendide’’ maksmine toimub seni, kuni investeeringuid jätkub. Kui investeeringuid enam juurde ei tule, pannakse äri kinni.

Ponzi skeemid toetuvad investoritele, kelle ainuke eesmärk on võimalikult kiiresti rikastuda. See võib töödata esimestele investoritele, kuid ka esimesed investorid peaksid teadma, et investeerimisel, eriti ebaausatesse firmadesse, on alati risk kõik oma raha kaotada ka alguses.

BitConnecti coin pakkus kasutaja vara detsentraliseeritud hoiustamist ja investeerimist koos intressil põhineva sissetulekuga olenevalt investeeringu suurusest. BitConnecti coin pidi intressi tooma arvutustöö (Proof of Work) ja panusesüsteemi (Proof of Stake) rakendamise kaudu. Kui uurida Bitconnecti enda lehte, siis lubatakse finantsvabaduse saavutamist koos turvalise meetodiga selle saavutamiseks. Näiteks on oodatud tagajärgedes kirjas praktiline, pidev ning kiire kasumi saamine, milleks on määratud 120% aastas. Samuti räägitakse turvalisusest ning coini lihtsast kasutamisest. Lisaks oli mainitud kauplemisbott ehk tehinguid automaatselt läbiviivat arvutiprogrammi, mis kasvatab investeerija vara nii, et investeerija ei pea ise kauplema. Samuti oli võimalik esialgsel investoril kutsuda teisi inimesi programmiga liituma, saades ka selle eest protsentuaalset kasumit.

Lubadusi kiireks ja turvaliseks raha kasvatamiseks oli pakutud, kuid 2018. aasta jaanuaris tekkisid platvormil probleemid. Bitconnect ütles, et platvorm oli pidevate rünnakute all ning süüdistas lisaks halva meedia tähelepanu saamist, mis tegelikkuses tuli Texase ning Põhja-Carolina osariigi legaalsetest probleemidest. Seejärel platvorm suleti ning BitConnecti hind, mis oli eelnevalt 400$, langes 6$ peale. Kindlasti said osanikud oma varad eelnevalt maha müüa ning sellega kasumit saada kuid need, kes jäid ootama kiiret rikastumist jäid oma investeeringutest ilma. Selliseid skeeme on palju ning investeerides peab alati olema ettevaatlik ning coini või tokenit põhjalikult analüüsima, sest BitConnect ei ole ei esimene ega ka viimane Ponzi skeem.

', 'auto'); ga('send', 'pageview');