ICO

ICO (Initial Coin Offering) on analoogne IPO -ga (Initial Public Offering). ICO mõte on koguda raha toote/teenuse tegemiseks, andes esimestele investoritele võimaluse coine osta soodsamalt. Samuti võivad kaasneda investeerimisega ka muud lisaboonused, kuid need on igal legitiimsel ICOl kirjas whitepaperis (valges raamatus). Investeerimisel tuleb arvestada võimalusega, et toode ei pruugi kunagi välja tulla, millega kaasneb firma langus. Tavaliselt koosneb ICO kolmest osast, milleks on eelturundus, eelmüük (pre-sale) ja müük (crowdsale). Pre-sale mõte on saada vajalikku kapitali, et oma toodet reklaamida ning edasi arendada, crowdsales müüakse rohkem coine suuremale rahvahulgale parema reklaami ning tuntuse poolest, tihti kasutades ressursse, mide on saadud eelmüügist.

Vitalik Buterin: "Protip: if an ICO does volume bonuses ("buy at least $50000 of coins, get 20% more") then they do not understand the first thing about the egalitarian spirit of crypto (or at least, the egalitarian spirit that I believe crypto should have). Skip them.

" Ehk kui ICO sisaldab boonuseid ("Nt: Ostes vähemalt $50 000 eest coine, saad 20% lisaks"), siis nad ei mõista krüpto esmakordset võrdõiguslikku vaimu (või vähemalt võirdõiguslikku vaimu, mida ma usun, mis krüptos olema peaks). Need tuleks vahele jätta.

NB! Tuletame uuesti meelde tähtsaima punkti, et investeerides ICO-desse tuleb arvestada sellega, et toode ei pruugi kunagi välja tulla. Seega, kui tahta ICOsse investeerida, mitte mängida ICOdega õnnemänge, siis peab alati tegema projekti kohta põhjaliku analüüsi.

Kas ICO-d on legaalsed?

Mitte eksitavad ICO-d, mis tõstavad projekti jaoks rahalisi vahendeid, on täiesti seaduslikud. Seda aga tingimusel, et kõik dokumendid on olemas ja tingimused on nõuetekohase juristi ning ICOt läbiviidava riigi poolt poolt heaks kiidetud ning seadustega vastavusse viidud. Üldiselt, seni kuni ICOt omav ettevõte või sihtasutus ei väärista tokenit finantstagatisena või ettvõtte omandinda ning esindus ja investorid järgivad oma riigiseadusi sissetuleku kohta, on ICOs osalemine mõlemale osapoolele seaduslik. See võib küll ajapikku muutuda, kuid praegu olulisi muudatusi tehtud pole.

Kui palju investeerida?

Riski juhtimine mängib edukaks saamise juures väga suurt rolli, nagu ka investeerimise kuldreegel ütleb "Ära investeeri rohkem, kui oled valmis kaotama!" Olenevalt riski taluvuse piirmäärast ei saa kindlat investeerimissummat määrata. Kindlasti ei tasu minna "All in"-i. Mida rohkem investeeritakse, seda suurem on kasumi ja riski aste.

Kasumi määr?

Kasumi määr on erinev, see sõltub investeerija investeerimisstrateegiast ning investeeritud summast. Mida rohkem investeeritakse, seda suurem on kasumi määr, kuid vastavalt sellele kasvab ka riski aste. Lisaks kõigele muule mängib ICOde investeeringutes suurt rolli aeg, millal raha väja võtta. Seda on võimalik teha koheselt coini turule laskmisel või oodata kauem, investeerides projekti pikemaajaliselt. Need otsused, koos firmaga üldiselt, määravad hiljem ka kasumi või kahjumi.

Mida ICO tokenitega teha saab?

Neid saab hoiustada oma rahakotis samamoodi nagu Ethereumi. Rahakoti kasutus sõltub millise platvormi tokeniga tegu on, enamik tokenid on loodud Ethereumi platvormil, mis võimaldab tokeni omajal kasutada kõiki Ethereumi rahakotte. Üldiselt on tokeni kasutusala kohta kirjutatud täpsemalt tokeni kodulehel või whitepaperis, tavaliselt on võimalik tokeniga kaubelda, hääletada, boonusprogrammis osaleda või ettevõtte kasumist tulu teenida.

', 'auto'); ga('send', 'pageview');